28 November 2023Peab säljer kontorsfastighet i Malmö

Peab säljer kontorsfastighet i Malmö

Peab har idag tecknat avtal om försäljning av kontorsfastigheten The Corner i Malmö. Köpare är Annehem Fastigheter och försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 420 miljoner svenska kronor.

Kontorsfastigheten har en uthyrningsbar yta på 7 432 kvadratmeter och ligger i centrala Hyllie. Byggnaden har ritats av Wingårdhs Arkitekter och karakteriseras av den mörka fasaden och det rundade hörnet med sina arkadfönster. Den har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Silver och kommer i och med färdigställandet att certifieras enligt WELL Gold. Fastigheten är uthyrd till starka hyresgäster som 5.11 Tactical, klädmärket John Henrics huvudkontor och Malmö stads parkeringsbolag P-Malmö.

– Genom att skapa attraktiva kontorsmiljöer har vi lyckats attrahera bra hyresgäster till fastigheten. Det har i sin tur skapat ett intresse hos investerare vilket nu har möjliggjort en försäljning till en långsiktigt bra fastighetsägare, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Frånträde av den färdigställda fastigheten är den 18 december 2023. Resultatavräkning sker vid frånträde. Reavinsten uppskattas uppgå till 75 miljoner svenska kronor.

 

Foto: Maria Svedenman, Catella

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling, 073 333 94 22

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.