Vi arbetar förHållbarhet i allt vi gör

Ansvarsfullt företagande

Det vi gör ska vara etiskt och långsiktigt hållbart för människa, miljö och affär.

I Peab arbetar vi hållbart. Det betyder att vi ska eliminera risk och skapa så mycket värde som möjligt för människa, miljö och affär i det samhälle där vi verkar. Det vi producerar ska vara hållbart genom hela värdekedjan. För att uppnå detta bedriver vi ett långsiktigt, ansvarsfullt företagande med utgångspunkt i våra kärnvärden, vår affärsidé, vår vision och våra strategiska målsättningar. Vår uppförandekod visar vägen för etiskt hållbara affärer och vårt arbete är förankrat i FN:s Globala mål för hållbarhet.

Vårt hållbara arbete är en del av vårt Närproducerade Samhällsbygge. Det betyder att vi i första hand skapar värde lokalt, både genom det vi bygger och genom vårt genuina samhällsengagemang. Samtidigt har samhällsbyggnadssektorn stor påverkan på samhälle och miljö i ett större perspektiv. Rollen som Nordens samhällsbyggare innebär ett stort ansvar för hur vi påverkar våra intressenter. Det inkluderar allt från att skapa trygga arbetsplatser och minimera vår miljöpåverkan till att leverera hög kvalitet till kunder och god avkastning till aktieägare. För att göra hållbara affärer är det viktigt att vi håller oss uppdaterade kring våra intressenters behov och såväl nationell som global utveckling.

Som samhällsbyggare vill vi utveckla hållbara lösningar tillsammans med andra, genom dialog och samverkan. Det gäller oavsett om vi verkar internt eller externt, lokalt eller globalt. Ett hållbart samhälle formas genom dialog och samverkan. Peab ska vara en långsiktig samarbetspartner med ett ansvarsfullt, hållbart erbjudande.