6 April 2021Peab och A house utvecklar Frihamnen i Göteborg till destination för kreativa näringar

Peab och A house utvecklar Frihamnen i Göteborg till destination för kreativa näringar

Peab Fastighetsutveckling har vunnit tävlingen om Magasin 113 i Frihamnen i Göteborg och har köpt den centralt placerade fastigheten av Älvstranden Utveckling. Peab Fastighetsutveckling kommer tillsammans med innehållsutvecklaren A house utveckla en destination för kreativa näringar.

– Det är en central plats i staden där det på ett par år kommer att hända väldigt mycket. Platsen och husets historia kommer att få nytt liv med ett nytt spännande innehåll. Vi tror att vi kan tillföra många av de värden som staden eftersträvar, säger Staffan Lundqvist, projektutvecklingschef Peab Väst.

Peab Fastighetsutveckling var en av flera fastighetsutvecklare som tävlade om att få möjligheten att utveckla den centralt placerade historiska byggnaden. Utvecklingen av platsen blir en viktig pusselbit i de stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i och kring området. Det vinnande förslaget uppfyller väl ambitionen att ”på ett omsorgsfullt sätt utveckla en ikonbyggnad och förstärka den historiska identitet”, samtidigt som platsen ska bli ”en samlingspunkt som lockar människor från hela Göteborg, med olika bakgrund, intressen och från olika samhällsklasser.”

– Magasin 113 är en fastighet med stor potential för området och det var ett krav att byggnaden ska bevaras på ett bra sätt. Det kräver en ägare som är beredd att investera tid, idéer och pengar. Planerna som Peab presenterat passar bra in i områdets utveckling, inte minst när det gäller satsningen på en yngre målgrupp, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling.

Peab Fastighetsutveckling ska tillsammans med innehållsutvecklaren A house utveckla en destination för de kreativa näringarna. A house sedan tidigare beprövade koncept skapar mervärden genom utbyten och möten mellan olika branscher och företag. Den centralt placerade byggnaden, med ett nytt innehåll, är tänkt att komplettera stadens starka industri- och utbildningstradition och levande startup-scen.

– Vi ser otroligt mycket fram mot att få etablera A house koncept och verksamhet i denna fantastiska märkesbyggnad. Processen med Peab och Älvstranden Utveckling har varit professionell med högt i tak - så förutsättningarna är mycket goda, säger Johan Almquist, styrelseordförande A house.

– Att få utveckla en stor mötesplats för den kreativa industrin i Göteborg känns behövligt och skall bli otroligt kul. Huset är tänkt att innehålla attraktioner dygnets alla timmar både för dess medlemmar samt även för en bredare publik, säger Richard Hammarskiöld, creative director A house.

 

Fakta om Magasin 113

Magasin 113 ligger mitt på Frihamnspiren, inte långt från nya Hisingsbron. Den befintliga byggnaden är på 9 340 kvadratmeter fördelat på tre våningar. Tomtarean är på 4 800 kvadratmeter. Byggnaden är uppförd som lagerbyggnad 1964 och ritad av arkitekt Alexander Ericsson.

Fakta om A house

A house koncept bygger på värdeskapande genom utbyten och möten mellan människor, branscher och företag med fokus på de kreativa näringarna. Inom A house möts entreprenörer – allt från startups till större etablerade verksamheter – för att utbyta erfarenheter och driva utveckling. A house finns sedan tidigare på två platser i Stockholm; dels i den före detta arkitektskolan på Östermalmsgatan med fokus på mat, mode, media och musik och dels på Borgvägen där A house Filmhuset är inriktat på film och rörlig bild.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Ferreira, kommunikationsansvarig Peab Projektutveckling, 072-533 50 86, daniel.ferreira@peab.se

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.