25 April 2022Peab förvärvar mark i expansiva Brunnshög i Lund.

Peab förvärvar mark i expansiva Brunnshög i Lund.

Peab Projektutveckling förvärvar en byggrätt i det expansiva området Södra Brunnshög i norra Lund. Här planeras för en kontorsfastighet på cirka 9 000 kvm med en vision om att skapa ett hållbart landmärke med människan och miljön i centrum.

- Vår ambition är att skapa ett arkitektoniskt högkvalitativt och hållbart landmärke. Med ett hållbart koncept och med människan i centrum kommer det att bli mer än bara en vanlig arbetsplats. Fastigheten ska också utveckla och stärka det sociala livet i området. Såväl boenden, arbetande och förbipasserande i kvarteret ska kunna mötas och umgås i ett gemensamt ”vardagsrum” säger Eva Zdolsek, affärschef Peab Fastighetsutveckling.

Peab har valt att arbeta med arkitekterna på Tengbom som har stor erfarenhet och kunskap om Peabs vision om fastigheten. Här planeras för upplevelserika miljöer som skapas med utgångspunkt från bland annat miljöpsykologi och neuroarkitektur, vilket innebär att man medvetet utvecklar och designar för att främja hälsa och välbefinnande. Peab planerar för både kontorsverksamheter, restauranger/caféer och andra verksamheter som öppnar upp för en integrerad del i stadslivet.

- Här vill vi skapa dom bästa förutsättningarna för en hälsosam och kreativ arbetsmiljö där människor trivs och vill vara. En fastighet med mjuka former, gestaltat med två tydliga sidor. Utsidan blickar ut mot den nya stadsdelen medan insidan mot gården bildar ett grönt rum som skapar lugn och välmående för hyresgäster, besökare och de boende i området säger Josefine Klein, kontorschef på Tengbom.

- Peab är Nordens samhällsbyggare. I många år har vi arbetat med att utveckla området kring Ideon och Brunnshög till en mer innovativ stadsdel i norra Lund, med både bostäder och kontorsverksamheter. Markförvärvet ger oss nu möjlighet att fortsätta vårt arbete säger Christian Dahlman, affärsenhetschef Syd, Peab Projektutveckling.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Dahlman, affärsenhetschef Peab Projektutveckling, 0727 42 67 02

Illustration: Tengbom

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.