10 Mars 2021Peab Fastighetsutveckling vinner markanvisningstävling för trygghetsboende i Viken

Peab Fastighetsutveckling vinner markanvisningstävling för trygghetsboende i Viken

Kommunstyrelsen i Höganäs har godkänt Peab Fastighetsutvecklings förslag att utveckla 33 lägenheter i Viken Centrum. Lägenheterna kommer enligt förslaget att uppföras som trygghetsboende med en arkitektur som smälter in i områdets befintliga bebyggelse.

Peab har inom sin projektutvecklingsverksamhet vunnit en markanvisningstävling där man med en tydlig profil vill utveckla Viken Centrum till en plats som är hållbar både för människa och miljö. Totalt är det 24 tvåor och 9 treor som enligt förslaget kommer byggas. Fasaderna på husen kläs med skärmtegel i olika kulörer och utföranden för att skapa struktur och knyta an till befintlig tegelbebyggelse i området.

– Vi har tillsammans med arkitekten skapat ett projekt som smälter in med den fina bebyggelse vi har i Viken. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra hyresgäster ett boende i hemtrevliga lägenheter i fina hus. Det ska bli ett levande och tryggt centrum där vi får möjlighet att förbättra vardagen där livet levs, säger Eva Zdolsek, affärschef på Peab Fastighetsutveckling.    

Det är tre trevåningshus som planeras och som ligger runt ett torg som blir en samlande plats. Kommunalrådet Peter Schölander känner sig nöjd med förslaget som han ser stor potential i.

– I Peabs förslag finns ingen baksida på husen. Det tillåter en fortsatt utveckling av området på sikt, åt alla väderstreck. Materialvalen är fina, arkitekturen tilltalande och skalan är bra, säger Peter Schölander.

I Peabs förslag blir torget en samlingspunkt med en paviljong som ska användas för allmänna aktiviteter. I markplan på det ena huset blir det plats för handel, restaurang och service. I de två andra husen blir det bostäder även i markplan med tillhörande små trädgårdar, på båda sidor av husen.

Förslaget har nu godkänts av kommunfullmäktige och i nästa steg ska detaljplan för området tas fram.  Peab samarbetar i projektet med arkitektkontoret Jakobsson Pusterla samt landskapsarkitektkontoret Edge.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.