Bli vår kollegaRegionchef logistikutveckling

Vill du vara en del av Peab Projektutveckling?Regionchef Logistikutveckling

Vill du ta dig an utmaningen att bygga upp en ny affär inom Peabs affärsområde Projektutveckling? Vi söker en Regionchef Logistikutveckling.

Detta är en nationell roll där du får en möjlighet att skapa, utveckla och driva denna nya affär med mycket kraft i ryggen, stor frihet, mandat och med massor av potential att nå stora framgångar. Du får även möjlighet att arbeta i det marknadsledande nordiska byggföretaget som också är en aktiv aktör inom projektutveckling. I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.

Ansvaret

 • Rollen som Regionchef Logistikutveckling har ett övergripande ansvar för att initiera, ackvirera, utveckla, hyra ut och sälja hållbara och effektiva logistikanläggningar i Sverige.
 • Övergripande ansvar för verksamheten inom enheten samt projektens ekonomi och resultat.
 • Huvudfokus för rollen är affären – att initiera, ackvirera, utveckla, hyra ut och sälja logistikfastigheter på attraktiva orter i Sverige.
 • Tyngdpunkten ligger på idé-arbete, analyser/utredningar, förvärva byggrätter, affärsupplägg att söka hyresgäster och tagare, samt skapa de bästa förutsättningarna för ett effektivt projektarbete.
 • Beroende på projekt kan det även förekomma, projektutveckling, projektledning och driva detaljplaneprocesser.
 • I rollen ingår att vara uppdaterad om vad som händer på marknaden.
 • Rapporterar till Affärsenhetschef, Christian Dahlman.

Bakgrund och karaktär

 • Relevant akademisk examen och minst 10 års erfarenhet från bygg- och/eller fastighetsbranschen.
 • Stor kunskap om logistikfastigheter, dess marknad, mekanismer och utveckling.
 • Mångårig erfarenhet av fastighetstransaktioner, förvärv och försäljningar
 • Erfarenhet från kommersiell projektutveckling, förhandling och uthyrning.
 • Stor kunskap om fastighetsekonomi.
 • Kunskap om finansiering, fastighets -och hyresjuridik, exploateringsfrågor, samt kommunala processer och beslutsordningar.
 • Kännedom och förståelse för byggteknik, byggprocessen, bygglagstiftning, fastighetsförvaltning.
 • Van att arbeta aktivt med affärsskapande kundkontakter och målinriktat.

Rollen ställer stora krav på affärsmässighet och erfarenhet av att arbeta strategiskt med kommersiellt idéarbete, förvärv och transaktioner. Rollen kräver att man är affärsdriven, social och utåtriktad, men har även en strukturerad, analytisk, samt god administrativ och kommunikativ förmåga.

Personen vi söker till denna roll ska trivas i en familjär kultur och själv vara jordnära, stabil och prestigelös. Drivkraft i kombination med eftertänksamhet och uthållighet är en viktig kompetens. Vara duktig på att skapa relationer och inge förtroende. Att tänka affär framför process samt hitta lösningar och möjligheter kopplat till affären. Våga tänka nytt och kreativt. Det är viktigt att ha en förmåga till att arbeta med komplexa frågor och affärer samt att ha en strategisk höjd. Samtidigt behöver du vara operativ och kavla upp ärmarna. Goda ledaregenskaper är en förutsättning för att lyckas med att driva igenom affärerna.

Vi vill att våra kunder ska bli framgångsrika i våra lokaler och fastigheter. Med kundens bästa för ögonen skapar vi hållbara affärer där vi skapar förutsättningar för kunden att lyckas och utvecklas. Här blir du en av nyckelpersonerna för att göra det möjligt.

 

Är du intresserad av denna spännande utmaning kontaktar du Sofie Abrahamsson enklast via ett inmail på LinkedIn alternativt mailar du; sofie.abrahamsson@searchnfind.se

Intervjuer påbörjas efter semestern i början av augusti.

Välkommen att höra av dig!