Peab FastighetSyd

Besöksadress: Bjäre Plats 11, 218 45 Vintrie

I Öresundsregionen är vi en projektutvecklare att räkna med. Här känner vi oss hemma och trivs med möjligheterna vår expansiva region ger. Vi vågar satsa på nya innovativa stadsdelar där vi har ett långsiktigt och hållbart tänk.

Vi arbetar med att utveckla kontor, hotell, hyresrätter, samhällsfastigheter och andra kommersiella projekt runt om i hela Öresundsregionen. Vår styrka är de personliga relationerna, vår höga kompetens och vår ambition att på riktigt vara Nordens samhällsbyggare och utvecklare. Vi förbättrar vardagen där livet levs.

 

Hör gärna av digkontakta oss

<a href="/personuppgiftshantering/" target="_blank">Läs mer</a> om hur vi hanterar dina personuppgifter Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter