Peab FastighetVäst

Peab Fastighet i region Väst är en engagerad samhällsbyggare med en gedigen erfarenhet och kunskap av kommersiell fastighetsutveckling. Vi utvecklar kontor, hotell, handelsplatser och andra samhällsnyttiga lokaler.

Vi drivs av samhällsbyggnadsperspektivet och tar oss gärna an stora, komplexa projekt där vi kan nyttja hela kunskapsbasen i organisationen, allt från anläggning till bygg, utveckling och förvaltning.

Vi lägger mycket energi och tid på att säkerställa att våra projekt innehåller sådant som saknas eller behöver kompletteras i staden med fokus på en hållbar framtid. Vi vill ha ett nära samarbete med alla de aktörer som är med under processen, allt från myndigheter och entreprenörer, till kunder, hyresgäster och besökare. Därför är det även viktigt för oss att finnas och verka lokalt.

Hör gärna av digkontakta oss

<a href="/personuppgiftshantering/" target="_blank">Läs mer</a> om hur vi hanterar dina personuppgifter Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter