Peab FastighetStockholm

I region Stockholm har vi ett brett kunnande och en lång erfarenhet i att förädla och utveckla områden och mark för kommersiella lokaler eller ändamål. Vi utvecklar bland annat kontor, hyresrätter, samhällsfastigheter, köpcentrum, skolor, hotell, idrottsanläggningar och till och med hela stadsdelar.

Vi engagerar oss i många olika slags projekt, gärna med fokus på komplexa utmaningar där nya stadsdelar och områden ska växa fram. Exempelvis utvecklar vi Ulriksdal i Solna där vi tillsammans med Peab Bostad bygger en hel stadsdel med ca. 120 000 kvm kommersiella lokaler och ca 2000 bostäder.

Vi är det lilla bolaget i det stora. Med ett personligt engagemang och med Peabkoncernens hela kompetens och entreprenörskap i ryggen kan vi åstadkomma verklig förändring – från detaljplan till attraktiva arbetsplatser för våra kontorshyresgäster. 

Hör gärna av digkontakta oss

<a href="/personuppgiftshantering/" target="_blank">Läs mer</a> om hur vi hanterar dina personuppgifter Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter