Peab FastighetStockholm

I region Stockholm har vi ett brett kunnande och en lång erfarenhet i att förädla och utveckla områden och mark för kommersiella lokaler eller ändamål. Vi utvecklar bland annat kontor, köpcentrum, hotell, idrottsanläggningar och till och med hela stadsdelar.

Vi engagerar oss i många olika slags projekt, gärna med fokus på komplexa utmaningar där nya stadsdelar och områden ska växa fram. Exempelvis utvecklar vi Ulriksdal i Solna där vi tillsammans med Peab Bostad bygger en hel stadsdel med ca. 120 000 kvm kommersiella lokaler och ca 2000 bostäder.

Vi är det lilla bolaget i det stora. Med ett personligt engagemang och med Peabkoncernens hela kompetens och entreprenörskap i ryggen kan vi åstadkomma verklig förändring – från detaljplan till attraktiva arbetsplatser för våra kontorshyresgäster. 

Hör gärna av digkontakta oss

<a href="/personuppgiftshantering/" target="_blank">Läs mer</a> om hur vi hanterar dina personuppgifter Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter