Ett engagemang utöver det vanligaSå byggdes The Point

The Point - resultatet av ett lyckat samspel

Rom byggdes inte på en dag och det gjorde inte The Point heller. Från första spadtaget i september 2017 och framåt har man arbetat hårt i både ur och skur för att bygga klart The Point. Gästerna flyttar in under Q1 år 2020 och den fantastiska utsidan är nu färdig så nu väntar vi bara på invigningen. Men hur har detta bygget egentligen kommit till?

36 timmars gjutning

300 betongbilar kom var femte minut för att lossa sin last av betong till gjutningen av grunden till The Point. Gjutningen pågick i ca 36 timmar i sträck. Totalt gjöts det 2 100 kubikmeter betong, motsvarande cirka 200 villagrunder, under en helg. Dessförinnan hade Peab schaktat och slagit ned 300 betongpålar, därefter har det monterats 200 ton armeringsjärn motsvarande cirka 130 personbilar. 

Lyckas hålla tiderna trots väder och vind

Åtta dagar tog det ungefär att bygga varje våningsplan och toppen blev klar i maj 2019. I slutet av året ska arbetat med själva huset vara klart, därefter fortsätter hyresgästanpassningen på varje plan.

- Alla som arbetar här gör ett enormt bra arbete, med ett engagemang utöver det vanliga och som bidrar till att vi lyckas hålla tiderna trots väder och vind, säger Per Persson, platschef. Vi kör från sju på morgonen till tre på natten i skift. På dagtid monterar vi betongstommen och på kvällen och natten monteras fasaden för att utnyttja kranen till max.

Det är helt och hållet den kompetenta personalens förtjänst att tidplanen hålls, samt viljan att ställa upp för laget.

Per Persson, Platschef

Vid frågan om komplexiteten med en så hög byggnad mitt i ett expansivt område som Hyllie så bekräftar Per.

- Utmaningen med ett projekt som detta är just höjden sammantaget med logistiken. Det innebär såklart utmaningar att bygga ett 110 meter högt hus på en liten markyta. Väder och vind är en av dem och man har nu varit uppe på den högsta höjden under vintern, men utan att stöta på problem.

Hur gick man vidare efter att grunden var lagd och de sista betongbilarna lämnat området?

Frågan ställer vi till, Per-Joel Wessman, Projektchef på Annehem:

Jag skulle kunna ”nörda” ner mig hur mycket som helst på detaljer men ska försöka förklara lite bakgrunder och hur bygget kom vidare.

Efter bottenplattan var klar så fortsatte man logiskt vidare uppåt. Allra längst ner i huset finns det källare som inrymmer omklädningsrum, duschar, sopsortering, teknikutrymmen samt datorrum. De nedre våningarna tog längre än de övriga, man kan säga att då vi hade byggt högre än hotellet så dundrade det bara på med nya våningar. Som vi nämnt så tog det ungefär 8 dagar per våning vid det skedet.

Allt våningar har byggts med platsgjutna väggar, dvs stommen för väggen har bestått av ett tomt block som gjutits och armerats på sin plats. Idag består The Point mest av tomma våningar där kommande hyresgäster får sätta sin egen prägel. Dock så består hela husets stomme av ett antal fasta väggar och rum som är uppbyggda av stålpelare. Dessa rum och väggar är självaste mittkärnan i huset som består av hissutrymmen, trapphus samt toalettgrupper.

Det är mycket att tänka på när man konstruerar ett väldigt högt hus och absolut inget får lämnas åt slumpen.

Per-Joel Wessman, Projektchef

Noggranna uträkningar ligger till grunden

Det är mycket att tänka på när man konstruerar ett väldigt högt hus och absolut inget får lämnas åt slumpen. Framför allt så har vi tänkt väldigt mycket på säkerheten i flera synvinklar. Man kan inte räkna med att ett 110 meter högt hus tål lika mycket som ett på 50 meter. Vi har gjort noggranna uträkningar på hur mycket huset kan röra sig på alla håll även hur mycket varje våning trycks ihop för varje ny våning som kommer till. Vad händer t.ex. med alla installationer när varje våning sjunker med 2 mm för varje ny våning som byggs ovanför? Och vad händer med huset när det blåser som värst? Allt har tagits i beräkning.

Yttre påverkan

När några förändringar sker utanför så måste stommen i huset klara av olika belastningar. Huset är byggt av betong och stål, och fasaden är av plåt och glas. När det regnar sidledes som det mycket väl kan göra i Skåne och dessutom på 110 meters höjd så kan trycket av regnet motsvara en högtryckstvätt rakt mot fasaden och dessutom blir det ett baksug på andra sidan. För att fasaden ska klara detta har man gjort noggranna prövningar i laboratorium i Tyskland. Dessutom är inga fönster öppningsbara och man har olika typer av glas på olika lägen och olika höjder beroende på belastning, ljud, ljus osv..

Brandteknisk utmaning

Sen har vi det brandtekniska, höga hus är minst sagt en utmaning. Mycket tid och resurser har lagts på att säkerställa alla aspekter. Man har bland annat tagit i beräkning hur man ska utföra en korrekt utrymning, hur man ska få rätt tryckstegring av vatten till bland annat sprinklersystemen, hur brandlarmen ska koordineras, hur backupsystemet på backupen ska fungera, räddningshissar för brandmännen, ventilationsfunktion för rök och avgaser och många flera aspekter. Kort sagt så är redundans nyckelordet för alla säkerhetsaspekterna.

Detta är ett gemensamt projekt, samspelet är otroligt viktigt mellan alla parter, allt från själva byggpersonalen till stabben på kommunhuset.

Per-Joel Wessman, Projektchef

Per-Joel väljer att avrunda här lite eftersom vi hade kunnat förklara hela husets uppbyggnad i en stor tjock bok annars. Är man intresserad så är han en utmärkt berättade. Han kom till Annehem strax innan de började gräva The Point men själva projektet har pågått i 10-15 år. Han trivs fantastisk med sitt arbete och är otroligt stolt över The Point, han avslutar vårt samtal med att pointera hur många viktiga spelare det finns för ett sådant här stort projekt.