Framtidens flexibla kontor Kreativa möten

Vikten av planering och förankring

Proffsen talar om vikten av människorna i kontoren. Hur viktigt det är att rumsindelningar och inredning kan skapa fler spontana möten, för det är just i de spontana mötena som kreativitet kan uppstå.

Promenad till kaffemaskinen kan skapa nya idéer

Det är viktigt att i framtiden tänka på flexibilitet och zonindelning, att man faktiskt kan ha alla aspekter av kontor dvs. en mix av öppna landskap, fasta platser, rörliga platser, stängda kontor, tysta rum, stora och små mötesrum osv. Inte heller bör man glömma bort hur viktigt det är att tänka på medarbetarnas hälsa, såsom en väldigt enkel sak som att placera kaffemaskinerna lite längre bort för att få medarbetaren att röra sig lite längre och även här skapa en chans till fler spontana möten. Gällande digitaliseringen så är det lika viktigt att allt fungerar lika bra överallt på kontoret och samarbetet med IT är en otroligt viktig aspekt.

Arbetet med att ta fram framtidens kontor börjar väldigt långt innan flytten och även långt innan man bestämt inredningen. Anna-Karin Ekerlid från Kinnarps Next Ofice, föreslår sex olika steg för en lyckad framtida arbetsmiljö.

Läs hela intervjun med Anna-Karin på Lokalguidens hemsida genom att klicka här.

 1. Vision & Inspiration
  Varför nytt? Skapa här en delaktighet och ett engagemang bland medarbetarna, ju mer de vet desto mindre blir rädslan inför förändringen.

 2. Kartläggning
  Hur jobbar man idag? Arbetsmönster och vad fungerar eller fungerar mindre bra? Företagets arbetssätt och behov står i centrum snarare än att passa in en mall.

 3. Resultat & Strategi
  Jobbar man verkligen så som man tror? Hur fungerar verksamheten i verkligheten och hur kan det utvecklas.

 4. Inredningslösning
  Utformning efter behov i konkreta inredningsförslag. Strategin och resultatet från ovanstående punkter översätts.

 5. Implementering
  Hur gör man med allt det nya? Medarbetarna får bra introduktion till den nya miljön och eventuella arbetssättet.

 6. Uppföljning
  Blev det bra? Utvärdera resultatet med vision och mål.

I slutändan får man inte glömma att motivera sina medarbetare till att ta ett eget ansvar för sin hälsa på arbetet. Påminna dem om att kontrollera sin arbetsplats varje dag såsom att stol, skrivbord och bildskärm är inställda rätt. Det tycks vara en enkel sak men som lätt glöms bort. När medarbetaren lär känna sig själv och sina behov bättre samt hur kroppen svarar kan denne börja bli mer medveten om hur man kan förebygga skador. Ofta kostar det mer för alla att reparera skadan av dålig företagshälsa än att proaktivt inreda och utforma kontoret för en hälsosam arbetsmiljö.