Arbetsmiljö på ert nya kontorVi hjälper er att trivas

Vägen till en lyckad arbetsmiljö

Kontoret är en stor del av ett företags framgångar, därför är vi måna om att inget lämnas åt slumpen när det kommer till själva utformningen. När ni flyttar eller vill ändra i befintlig arbetsmiljö så behöver ni ett nytänkande sätt. Det är då ni skapar den bästa förutsättningen för att kontorsmiljön ska präglas av en positiv känsla med en stimulerande arbetsmiljö.

För att nå hela vägen fram till en lyckad arbetsmiljö behöver ni tänka igenom hela processen: från planeringen av ett personligt och unikt kontor till själva genomförandet. Om ni designar utrymmena med fokus på människorna som ska jobba där har ni kommit en lång bit på vägen. Glöm inte bort att det inte är en enkel resa utan att hitta den perfekta lösningen kan bli en stor utmaning, därför rekommenderar vi att ta råd från experter utifrån.

Vad säger experterna?

Anna-Karin Eckerlid, på Kinnarps Next Office, hänvisar till vikten av att först göra en kartläggning på vad verksamheten faktiskt behöver innan man fastställer planlösning och inredning. Kartläggningen kan resultera i aktivitetsbaserade kontor men det är viktigt att poängtera att detta inte är för alla. Resultatet kan lika gärna bli ett mer traditionellt kontor. Det som styr detta är både den fysiska och den digitala miljön men framförallt även ledarskap och organisation. Ibland visar resultatet att man kanske även inom ett företag eller verksamhet har olika förutsättningar på olika avdelningar

Koppling mellan design och psykisk hälsa

Ordet arbetsmiljö förknippas ofta med fysiska arbetsförhållanden såsom ergonomi, ljud och ljus och arbetsredskap som ska vara anpassade och utformade på lämpligast sätt. Dock så är idag även den psykosociala arbetsmiljön minst lika viktig. Forskningen visar att enformiga och tråkiga miljöer faktiskt är en hälsorisk som kan resultera i fler sjukskrivningar. Omgivningen har stor betydelse för hur hjärnan mår och reagerar – och på arbetsplatser där man tar hänsyn till det och sätter människan i fokus så blir också kopplingen mellan design och psykisk hälsa tydlig.

Förändrat arbetssätt på kontoren

Enligt Anna-Karin måste man bena ner arbetsmiljön till den digitala miljön, den fysiska samt organisationsuppbyggnaden. Hon väljer att kalla det för aktivitetsbaserad miljö, vilket har sitt ursprung ifrån ett Holländskt företag som för 20 år sen ville skapa kontor efter medarbetarnas behov och arbetssätt istället för att, som det ofta blir, att medarbetaren får anpassa sig efter det traditionellt möblerade kontoret.

Idag jobbar vi mycket med ledningen på företaget, möblerna har vi ju redan. Dessutom är det viktigt att miljöerna är flexibla, inte enbart flexibla möbler. Ledningen måste förstå att det handlar om ett förändrat arbetssätt och inte enbart en inredningslösning. Att skapa förståelsen för förarbetet är viktigt och man måste ge det tid. Analysen ligger sen till grunden för kontorets utformning. Har man en klar vision och ordentlig kartläggning så har man sen den bästa plattformen att starta på.

Anna-Karin Eckerlid, Kinnarps Next Office

Om ni önskar läsa hela intervjun med Anna-Karin på Kinnarps Next Office, så hittar ni den på Lokalguidens hemsida. Klicka er vidare här!

Förändra kontinuerligt

Hos vår samarbetspartner Senab jobbar man också på ett likannde sätt där man också vara med tidigt i processen av utformningen av det nya kontoret för att kunna vägleda kunden till den bästa verksamhetsanpassade arbetsplatsen, hur komplext projektet än må vara.

Att bena ner förändringarsprocessen och fokusera på syftet är viktigt, men man får inte heller glömma bort att det finns en hel del utmaningar och farhågor på vägen. Kan man reda ut problem och få med sig medarbetarna under den strategiska processen som en förändring innebär så skapar man en god tillit redan från början.

Varje företag måste få med sig sina medarbetare som måste förstå nyttan med något nytt. Man måste också ha ett öppet sinne för att förändra kontinuerligt eftersom både människan och förutsättningarna förändras med tiden, vilket då innebär att arbetsplatsen också bör förändras.

Tomas Götesson, Arbetsplatsstrateg på Senab