VarvsstadenDet hållbara exemplet

En plats för både liv och arbete

Mitt i Malmö omvandlas nu historisk industrimark till en plats för både liv och arbete. Där Kockums en gång lade grunden till det multikulturella och framtidsälskande Malmö, planeras en helt ny stadsdel - Varvsstaden. Följ med på en resa i tiden. En resa där många kompetenser inom Peab spelar en viktig roll där vi utvecklar och bygger framtidens hållbara samhälle.

Platsen där Varvsstaden ligger har en stor plats i många Malmöbors hjärtan. Redan på 1820-talet började släkten Kockum forma det som längre fram blev Kockums Mekaniska Werkstad. Under 1950- och 60-talen var Kockums Varv ett av de största i världen och sysselsatte som mest 6000 personer. Här, där det förr tillverkades ubåtar och stora fartyg ska en ny mångfacetterad stadsdel växa fram.

Malmös nya stadsdel är ett exempel på hur Peab Fastighet som samhällsbyggare, genom att utnyttja hela koncernens kompetens, kan bidra med utveckling av historiska miljöer till en hållbar stadsmiljö för framtida generationer. Peab förvärvade området 2006 och sedan 2014 äger vi det 180 000 m² stora gamla varvsområdet tillsammans med Fastighets AB Balder, där Balder är den långsiktiga förvaltaren. Peab Fastighet Öresund sköter genom Varvstaden AB utvecklingen av området och fungerar som samordnande länk mellan aktörer i och utanför Peab som på olika sätt bidrar med sin kompetens.

Hållbar stadsutveckling

Hanne Birk är utvecklingschef i Varvsstaden. Hon arbetar bland annat med framtagandet av detaljplaner berättar att resan hon hittills varit med på i Varvsstaden har varit spännande, komplex och utmanande. Tidplanen är lång och hon ser att platsen antagligen är färdigutvecklad om cirka 20 år.

"Från Varvsstadens sida är vi måna om att utveckla en hållbar stadsdel. Både hållbar ur ett socialt, ekonomiskt, estetiskt och miljömässigt perspektiv. Vi tar tillvara på de resurser Varvsstaden erbjuder och i största möjliga mån använder oss av återbruk och upcycling. Men innan vi kommer dit har vi behövt genomföra en grundlig sanering av den gamla industrimarken."

Intill kajerna där de stora fartygen en gång seglade ut, ligger nu högar med massor som sorterats för att få kunna användas som fyllnad i någon annan del av Varvsstaden. En tidskrävande process där man kunnat nyttja en av de jättelika hallarna som ett skyddande skal för verksamheten. Genom att sortera massorna på plats spar man in på transporter och har även möjlighet att ta emot massor från andra Peabprojekt i närområdet. 

Alla kompetenser behövs

Överallt i Varvsstaden ser man Peabs medarbetare och på många platser pågår intensiv verksamhet i allt från anläggningsarbeten till uppförande av nya etableringar på området, både för de första bostäderna och kontoren.

Där Kockums första huvudkontor en gång låg huserar Varvsstadens hotell, Forenom Aparthotel som öppnade i november 2019. Denna byggnad och del av Varvsstaden var den första att öppna för allmänheten. Byggnaden har ritats om för att passa dagens krav och här har man låtit bevarandet och återbruket ta stor plats. Till exempel har man plockat ner och renoverat 130 gamla fönster och många vackra kontorsdörrar har målats om för att få nytt liv som badrumsdörrar i hotellrummen.

"I det här projektet har det märkts tydligt vilken styrka vi har i Peab Fastighet eftersom vi har så många olika kompetenser inom koncernen. Tillsammans har vi tagit oss an de utmaningar som uppkommit längs vägen, säger Martin Thelin, biträdande regionchef Peab Fastighet."

Stadsutveckling i flera delar

Totalt kommer cirka 2 500 nyproducerade bostäder att uppföras i Varvsstaden. Peab Bostad kommer som ensam aktör utveckla alla bostäder i området och först ut är KV Varvskajen.

I utvecklingsplanerna ska Varvsstaden bli en attraktiv stadsdel där man bland annat kommer nära ett sedan länge dolt vattenrum. En kilometer kajpromenad ska anläggas, flera nya grönområden ska skapa liv och rörelse mellan husen och tre nya broar över vattnet ska förbinda stadsdelen med Malmö City. Åtta av de gamla byggnaderna ska bevaras och få nytt liv, främst i form av arbetsplatser, handel och restauranger. Först ut att omvandlas till kontorshus är Magasin211. Kockums gamla område har länge varit stängt och nu äntligen, bit för bit, arbetar Peab Fastighet för att åter ge Malmöborna tillgång till stadsdelen.