Med människan i fokusWell

WELL

Well är certifieringen som har människans välmående i fokus. The WELL Building Standard lanserades 2016 och syftar till att förbättra människors välmående genom att utveckla miljöer med fokus på hälsa och livskvalitet för dem som vistas i byggnaden.

Well består av sju områden som bedöms utifrån olika kriterier:

  • Luft – ge förutsättningar för hälsosam luft, till exempel bra ventilation, solavskärmning och värmealstrande maskiner i separata rum.
  • Vatten – tillgång till rent dricksvatten. Svenskt kranvatten är av god kvalitet och bör främjas framför flaskvatten.
  • Ljus – ljusdesign med rätt exponering samt tillgång till dagsljus för att motverka ansträngda ögon och sömnproblem.
  • Arbetsklimat – omfattar ljudmiljö, lukter och ergonomi för en god arbetsmiljö.
  • Kost – tillgång till hälsosam näringsriktig mat för att undvika snabbmat.
  • Rörelse – byggnaden ska främja till rörelse och en aktiv livsstil. Till exempel närhet till kollektivtrafik, cykelparkering, attraktiva trapphus, aktiv utemiljö samt möjlighet till träning.
  • Sinnesstämning – skapa en god arbetsmiljö för välbefinnande med till exempel estetiskt tilltalande inslag, naturinslag och annat som skapar lugn, glädje och trevnad samt utrymme för både avkoppling och social samvaro.