Miljöbyggnad

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utformat för svenska förhållanden. Systemet fungerar som ett verktyg och hjälpmedel för fastighetsägare att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och fasa ut ämnen som är farliga för klimatet, miljön människan.

Miljöbyggnads bedömningsnivåer är Brons, Silver och Guld. Systemet består av följande områden:

  • Energi
  • Innemiljö
  • Material

Byggherrar och byggföretag kan använda Miljöbyggnad vid projektering för att skapa byggnader med hög miljöprestanda. På så sätt får byggnaden en deklaration och klassificering av dess miljökvaliteter. Systemet kan användas för att certifiera både bostäder och lokaler i alla storlekar, nyproducerade som befintliga.

Det övergripande syftet med ett nationellt miljöklassningssystem är att bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Utvecklingen av Miljöbyggnad startade inom ByggaBo-dialogen, ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regering. Sedan 2011 förvaltas Miljöbyggnad av SGBC (Sweden Green Building Council), som sköter certifiering och driver utveckling av systemet. Peab är en av medlemmarna i SGBC.