Leadership in Energy and Environmental DesignLEED

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt certifieringssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i världen.

Med LEED kan alla typer av byggnader certifieras och med den version av systemet som används för att certifiera nyproducerade kommersiella fastigheter bedöms en byggnads miljöprestanda utifrån sex områden:

  • Location and transport
  • Sustainable sites
  • Water Efficiency
  • Energy and Atmosphere
  • Materials and resources
  • Indoor Environmental Quality

Dessutom kan ytterligare poäng erhållas för regionala hänsynstagande samt innovation i projektet. 

Inom respektive område kan poäng samlas och betygsnivåerna som går att uppnå är Ceritierad, Silver, Guld och Platina.

Byggherrar och byggföretag kan använda LEED i projekt för att skapa byggnader med hög miljöprestanda. Byggnaden får en deklaration och klassificering av dess miljökvaliteter. Systemet kan användas för alla typer av nya och befintliga byggnader, i såväl projekterings- som driftstadiet.

Visionen bakom LEED är att "gröna byggnader" positivt ska påverka hälsan och livet för allt levande inom en generation. LEED har utbildning för ökad medvetenhet bland de människor som bor och vistas i LEED-certifierade byggnader.

SGBC och USGBC

LEED har funnits sedan 1998. Systemet är utvecklat och styrs av den icke vinstdrivande organisationen USGBC (US Green Building Council). SGBC (Sweden Green Building Council) arbetar med anpassningar av LEED till svenska förhållanden.

Läs mer om LEED på USGBCs webbplats.