Green Building

Inom EU råder stort fokus på byggnaders höga energianvändning och den effektiviseringspotential som finns. Konceptet Green Building har därför tillkommit i syfte att effektivisera energianvändningen för lokaler och bostäder.

För att få märka byggnader med Green Building krävs att man för ett nytt projekt kan verifiera att byggnaden är minst 25 % mer energieffektiv än vad byggnormen kräver. När det gäller befintliga byggnader krävs åtgärdsförslag som minskar förbrukningen med minst 25 %.

Att ett projekt får använda Green Building-dekalen borgar för ett offentligt erkännande av arbetet med energieffektivisering och därmed bidraget till att uppnå de europeiska klimatmålen.

Läs mer om Green Building på SGBCs webbplats.