BRE Environmental Assessment MethodBREEAM

BREEAM

SGBC och BRE

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett certifieringssystem från Storbritannien som ger möjlighet att jämföra byggnaders miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i Europa.

En byggnad bedöms inom tio områden och inom respektive område finns ett varierat antal indikatorer där poäng kan erhållas.

  • Ledning och styrning
  • Hälsa och inomhusmiljö
  • Energi
  • Transport
  • Vatten
  • Avfall
  • Föroreningar
  • Mark och ekologi
  • Material
  • Innovation

De möjliga betygsnivåerna är Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

Byggherrar och byggföretag kan använda BREEAM i projekt för att skapa byggnader med hög miljöprestanda. Byggnaden får en deklaration och klassificering av dess miljökvaliteter. Systemet kan användas för att certifiera lokaler i alla storlekar, nyproducerade som befintliga.