Vi tar ansvar för vårMiljöpåverkan

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan

I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att minska verksamhetens klimatpåverkan, säkerställa en så materialeffektiv verksamhet som möjligt och för utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Peabs övergripande miljömål

  • År 2045 ska vi vara klimatneutrala
  • År 2040 ska vi ha en 100 procent materialeffektiv verksamhet
  • År 2030 ska vi ha fasat ut miljö och hälsofarliga ämnen

Certifiering av byggnader

Fastigheter har stor påverkan på våra naturresurser, både under produktion och under drift. Av den anledningen har flera olika certifieringssystem vuxit fram, i syfte att bygga hållbart. Detta i sin tur leder till att vi minskar våra byggnaders miljöpåverkan.

Som Fastighetsutvecklare har vi möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle. Ett verktyg i detta arbete är att använda sig av certifieringssystem för byggnader, där de områden som har miljöpåverkan beaktas.

Vad innebär certifiering av byggnader?

En miljöcertifiering är ett verktyg för en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger ett certifikat för byggnaden. Certifieringen ger mätbara tal på byggnadens miljöprestanda. På så sätt kan vi mäta hur vi ständigt förbättrar de byggnader vi utvecklar.