Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer
badge

MalmöDen hållbara stadsdelen för liv och arbete

Varvsbassängen och kajerna. Verkstäderna, hallarna och kontrasterna. Mellan havet och city. Där Kockums en gång lade grunden till det multikulturella och framtidsälskande Malmö, planerar vi en helt ny stadsdel med plats för både liv och arbete. Vi ger ertt företag chansen att skapa ert nya kontor i en unik och själfull miljö och starkt fokus på hållbarhet.

Åter till framtiden

Ni känner atmosfären av varvsindustrins långa verksamhet i Varvsstaden. Området har varit stängt för allmänheten i nästan ett helt sekel, men nu gör vi plats för kontor, besökare och framtida verksamheter. Detta ställer krav på omsorgsfullt utformade platser, stråk och byggnader så att ”livet i husen” och ”livet mellan husen” kan fungera i härlig symbios med varandra.

I Varvsstaden finns unikt material från olika tidsepoker. Här finns gott om spännande råmaterial som gångbroar, kranbanor och rörsystem. Vi vill bevara så mycket som möjligt av atmosfären och låta den gamla arkitekturen få möta den nya – brokigt, nyfiket och mänskligt. Precis som Malmö.

En levande stadsdel med människan i centrum

I det framtida Varvsstaden samspelar ny bebyggelse med varvets bevarade industriarkitektur. Stark och nutida, med en tydlig egen identitet. Vi vill göra Varvsstaden till världens mest spännande stadsområde. En levande stadsdel som sätter människan i centrum – en hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där.

Visste du?Snabbfakta

Utvecklingsarbetet startade
2009
Utvecklingsarbetet beräknas vara klart
2035
Arbetsplatser
Många av de gamla byggnaderna på området får nytt liv som kontorsarbetsplatser.
Bostäder
Cirka 2500 ny bostäder kommer växa fram på området.
I hjärtat av Malmö
Tre nya broar för gång, cykel och kollektivtrafik förbinder Västra Hamnen och Varvsstaden med Malmö City.

Kontor med själ

Många av de gamla byggnaderna i Varvsstaden ska bevaras och ges ett nytt liv och ett nytt sammanhang. Ofta lämpar sig byggnaderna främst för kontor eller handel. Med stort engagemang utvecklar vi de befintliga byggnaderna till att bli platser för framtidens företag – kanske ditt?

Mellan city och havet

Lägesmässigt blir Varvsstaden en länk mellan Malmö City och Västra Hamnen, ett område där nybebyggelsen expanderat stadigt sedan startskottet gick för Bo01 och Dockan. Tomten, som ringas in av Stora Varvsgatan i norr, hamnbassängen i söder, Klaffbron i öst och Skeppsbyggargatan i väst är ca 180 000 kvadratmeter och rymmer idag en mängd gamla industrilokaler. Vi ser till att de mest karaktäristiska byggnaderna bevaras och integreras i en modern kontext.